مشاوره و طراحي

مشاوره فني، مهندسي و طراحي کليه شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي خصوصاً شبکه هاي مبتني بر فيبر نوريد در حوزه هاي درون شهري و و بين شهري

تامين و توليد تجهيزات

بازرگاني داخلي و خارجي خدمات جهت تامين کالا و تجهيزات در دو بخش اکتيو و توليد کالا و تجهيزات مورد نياز کليه شبکه هاي ارتباطي پهن باند در بخش پسيو

پيمانکاري و اجرا

اجراي کليه پروژه هاي حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بخش شبکه هاي گسترده فيبر نوري درون شهري (FTTX Access Networkk)

َشرکت های همکار